Rozliczenie podatkowe 2017

Frazę druki ips pit 2013 znajdziesz w następujących artykułach:
Gdzie podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe?   Urzędem skarbowym, w którym podatnik powinien złożyć roczną deklarację podatkową, jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu ...
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   Deklarację podatkową na formularzu PIT-39 mają obowiązek złożyć osoby, które w 2017 roku dokonały odpłatnego zbycia: nieruchomości, praw ...
Kiedy konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego?   Istnieją dwie sytuacje, w których podatnik powinien złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej: gdy sam zauważy nieprawidłowości ...
Konsekwencje nieterminowego rozliczenia się z fiskusem   Obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu, jest terminowe złożenie rocznej deklaracji ...
Kto może w PIT za 2017 rok odliczyć ulgę na Internet?   Ulga internetowa została wprowadzona w 2005 r. w celu zwiększenia dostępności sieci internetowej poprzez zminimalizowanie kosztów, jakie ...
Na jakim druku PIT wykazujemy dochody kapitałowe osiągnięte w 2017 roku?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody o charakterze kapitałowym są opodatkowane 19% ryczałtową stawką podatku ...
Kiedy rozliczamy się z fiskusem na formularzu PIT-37?   Podatek dochodowy naliczany od dochodów wykazanych w formularzu pit-37 jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu ...
Kto powinien wypełnić deklarację za 2017 rok na druku PIT-36?   W formularzu PIT-36, tak samo jak w pit-37, podatek naliczany jest od dochodu. Oznacza to, że podatnicy mogą uzyskany przychód umniejszyć ...
Na jakim formularzu PIT 2017 rozliczyć osiągnięte dochody?   Rodzaj formularza podatkowego, na jakim podatnik powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym, jest zależny od źródła dochodów osiągniętych ...
... Oznacza to, że druki pit za 2017 rok należy zachować aż do końca 2020 r. Jeżeli preferujemy wysłanie wypełnionych formularzy listem, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przesyłkę lepiej nadać ...
Diety – czym są, jak je opodatkować w rozliczeniu PIT   Dietą nazywana jest forma finansowej rekompensaty, która jest wypłacana pracownikowi, odbywającemu podróż służbową. Jako podróż o charakterze ...
  Oczekiwanie na zwrot podatku za rozliczenie PIT- jak długo trwa?   Wystawiając swoje rozliczenie PIT bardzo często podatnicy odnotowują nadpłatę podatku. Z tego też względu są szczególnie zainteresowani ...
  Dochody kapitałowe w rozliczeniu PIT 37 wspólnie z małżonkiem? PIT 37 stanowi formularz zeznania podatkowego, który może być składany albo w trybie indywidualnym, albo też wspólnie z małżonkiem. ...
Kiedy dochód ze sprzedaży mieszkania podlega opodatkowaniu w Picie 37 a kiedy nie   Dochód ze sprzedaży mieszkania może podlegać opodatkowaniu lub też nie. O konieczności zapłacenia podatku dochodowego ...
Czy urząd skarbowy może nie zwrócić nadpłaty podatku z rozliczenia rocznego 2017?   Podatnicy, którzy w swoim zeznaniu podatkowym wykazali, że pobrane od nich w trakcie roku podatkowego zaliczki ...
... wypełnić druki PIT 37, konieczność uwzględnienia dochodów z najmu spowoduje zmianę formularza na PIT-36.   Specjalnym przypadkiem wynajmu pokoi, jest prowadzenie działalności agroturystycznej, a także ...
17. Kto płaci PIT a kto CIT
(Strona/Strona)
... Corporate Income Tax) Podatek od dochodów osobistych, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Nazwa „PIT” oznacza również urzędowe druki, które Ministerstwo Finansów ...
Kiedy mowa o przestępstwie skarbowym w rozliczeniu PIT   Każdego roku do końca kwietnia, podatnik ma czas, aby złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie PIT. Jednak mimo stosunkowo długiego okresu na ...
Jak rozlicza się PIT 37 po śmierci współmałżonka PIT 37 może pozwalać na bardzo preferencyjne warunki rozliczenia, a to za sprawą dostępnych przywilejów, między innymi takich, które obejmują wspólne ...
Co to jest umowa dożywocia, jak naliczyć od niej podatek dochodowy   PITy 2017 i problemy związane z rozliczeniami zbliżają się nieuchronnie. Każdego roku, rozwiązując deklaracje podatkowe, zastanawiamy ...
Rozliczenie roczne 2017 cudzoziemców pracujących w Polsce   Obcokrajowcy osiągający przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. O ...
... tak samo ważne, jak papierowe druki. Należy pamiętać o tym, że zeznania pochodzące z darmowego programu do rozliczania PIT 2017 są analogiczne do druków pit wystawianych ręcznie. Nie należy się również ...
23. Ulga meldunkowa w PIT 37
(Strona/Strona)
Ulga meldunkowa w PIT 37 PIT 37 jest formularzem, który umożliwia rozliczenie roczne oraz skorzystanie z ulg podatkowych. Aby skorzystać z preferencji przy rozliczeniu należy spełnić określone ...
  Co zrobić aby otrzymać zwrot podatku z rozliczenia PIT 2017 na konto bankowe   Bardzo szybko zbliża się termin rozliczenia PIT 2017. Każdy, kto wypełni PIT 37, zauważając nadpłatę podatku i ...
Czy świadczenia otrzymywane podczas wolontariatu podlegają opodatkowaniu w rozliczeniu PIT 2017? Wolontariuszem nazywana jest osoba, która nieodpłatnie i dobrowolnie świadczy pracę na rzecz innych. ...
Co należy zrobić, gdy ma się ujemny dochód Dochodem nazywamy przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Z wystąpieniem ujemnego dochodu mamy do czynienia wtedy, gdy poniesione koszty przewyższają ...
...  ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowej   Niezależnie od tego, czy posiadamy PIT-11, czy też nie, musimy wypełnić wszystkie niezbędne druki PIT za 2017 rok i ...
Z jakich ulg nie skorzystamy w rozliczeniu PIT za 2017 rok   Obecny rząd zdecydował się na wprowadzenie znacznych zmian w ulgach podatkowych. W związku z dużym szumem medialnym, jaki wywołały owe zmiany, ...
Jakie nieodpłatne świadczenia, finansowane przez pracodawcę, są dochodem w formularzu PIT 37 pracownika?   Pracownicy za wykonywaną pracę otrzymują często, poza standardowym wynagrodzeniem, również ...
Czy nieterminowe złożenie PITu-37 jest przestępstwem?   W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone dwa terminy, do kiedy określone formularze podatkowe mają być złożone ...
Czy osoby żyjące w związkach partnerskich mają prawo do preferencyjnego rozliczenia PITu?   Związkami partnerskimi nazywane są powszechnie związki dwóch osób dowolnej płci (zarówno homoseksualne ...
Odliczenie w Picie 2017 opieki nad małoletnim   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy wypełniający PIT 2017 mają prawo do skorzystania z ulgi na dzieci. Przysługuje ona: rodzicom dziecka, ...
... druki (formularz PIT 36 lub formularz PIT 37), będą je uwzględniać. Jeżeli nie wiemy jak poprawnie uwzględnić nową ulgę w zeznaniu rocznym, na pewno przydatna okaże się instrukcja do PITu 37.   Limit ...
34. Darowizny w druku PIT 37 2017
(Pity/formularz pit 37 druk)
Darowizny w druku PIT 37 2017   Coraz częściej formularze PIT 37 uwzględniają nie tylko osiągnięte dochody, w danym roku podatkowym, ale również różnego rodzaju darowizny, które ludzie przekazują na ...
Dorosły i małoletni- wspólny druk w rozliczeniu 2017   Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego też muszą składać rozliczenie roczne 2017 ...
36. Kiedy wystarczy druk PIT 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
... osiąga dochody z innych źródeł (np. dochody o charakterze kapitałowym), będzie musiał złożyć także inne dodatkowe druki PIT 2017 lub zamiast formularza PIT-37 wypełnić formularz PIT-36.   Zgodnie z ...
Krwiodawca uprzywilejowany przy rozliczeniu PIT 2017   Osobom, które zostały zarejestrowane w honorowych stacjach krwiodawstwa, i które bez pobierania za to pieniędzy, oddały w trakcie roku podatkowego ...
Rozliczenie PIT 2017 przez studentów - stypendia zwolnione od podatku na nowych zasadach   Wielu studentów otrzymujących stypendia naukowe, nie wie czy powinni złożyć rozliczenie PIT 2017, czy też ...
Ulga dla osób niewidomych przy rozliczeniu rocznym 2017   Podatnicy mają prawo do korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Tak samo jak w latach poprzednich również w PITach 2017 obowiązuje ulga ...
Ulgi podatkowe na spłatę odsetek od kredytu w rozliczeniu PIT 2017   Ulga odsetkowa dotycząca kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe już nie istnieje, oznacza to, że nie ma możliwości nabycia ...
Najpopularniejsze błędy w rozliczaniu PITu 37 przez Internet   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca się dość prostą i klarowną formą, ...
42. Nowe wzory PIT 37 za rok 2017
(formularze pit/formularze pit)
... Tymczasem druki PIT 2017 podlegają cyklicznym aktualizacjom, tak by były zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Niezwykle istotne jest, by każdego roku wypełniać deklarację tylko i wyłącznie ...
PIT 37 - kary za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego   Podatnicy, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego za ubiegły rok, mają już coraz mniej czasu, aby to uczynić. ...
44. Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017
(formularze pit/formularze pit)
Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017   Zdarza się artysta- amator , który tworzy hobbystycznie obrazy, rzeźby, zdjęcia i sprzedaje je. Czasem zgłaszają się osoby, które są zainteresowane reprodukcją ...
45. PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu
(formularze pit/formularze pit)
PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu   Druki PIT pracodawca jest zobowiązany dostarczyć swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego 2018 roku (przy rozliczeniu podatkowym roku 2017). Najczęściej ...
46. PIT 37 przy śmierci podatnika
(Pity/formularz pit 37 druk)
PIT 37 przy śmierci podatnika   Przepisy podatkowe nie nakładają na osoby bliskie zmarłego obowiązku złożenia rozliczenia rocznego za niego. Problem dotyczący rozliczenia rocznego PIT 37 w sytuacji ...
Najpopularniejsze błędy popełniane przed podatników podczas rozliczania pit 37 druk przez Internet.   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca ...
... posiadamy stypendium sfinansowane przez Unię Europejską, wtedy obowiązek podatkowy nie jest konieczny.   Studenci, uczniowie czy doktoranci powinni jednak pamiętać, że prawdopodobnie drukiem, który ...
49. Zasady opodatkowania napiwków w Picie 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
Zasady opodatkowania napiwków w Picie 37   Wiele osób, które pracują w określonych warunkach, są względem sytuacji poddane poborowi (lub odmowie) napiwków. Zgodnie z definicją jest to dodatkowe wynagrodzenie, ...
50. Formularze PIT 2017 i ulga abolicyjna
(formularze pit/formularze pit)
Formularze PIT 2017 i ulga abolicyjna   Podatki są głównym źródłem zarabiania i utrzymania państw na całym świecie. Podatki w Polsce muszą płacić nawet Ci, którzy pracują legalnie za granicą. Dzieje ...