Rozliczenie podatkowe 2017

Frazę odliczenia funduszu remontowego podatku 2013 rok znajdziesz w następujących artykułach:
Gdzie podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe?   Urzędem skarbowym, w którym podatnik powinien złożyć roczną deklarację podatkową, jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu ...
Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?   Deklarację podatkową na formularzu PIT-39 mają obowiązek złożyć osoby, które w 2017 roku dokonały odpłatnego zbycia: nieruchomości, praw ...
Kiedy konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego?   Istnieją dwie sytuacje, w których podatnik powinien złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej: gdy sam zauważy nieprawidłowości ...
... odliczenia mogą dokonać jedynie ci podatnicy, którzy w poprzednich latach: w ogóle nie uwzględniali wydatków na Internet w deklaracji rocznej, korzystali z ulgi w latach 2005-2012 nie więcej ...
Na jakim druku PIT wykazujemy dochody kapitałowe osiągnięte w 2017 roku?   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dochody o charakterze kapitałowym są opodatkowane 19% ryczałtową stawką podatku ...
Kiedy rozliczamy się z fiskusem na formularzu PIT-37?   Podatek dochodowy naliczany od dochodów wykazanych w formularzu pit-37 jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu ...
... dochodu i/lub podatku ulgi, darowizny lub innego rodzaju odliczenia, PIT/Z – gdy korzysta ze wspomnianego wcześniej kredytu podatkowego, PIT/ZG – jeżeli uzyskał dochody poza granicami kraju ...
... dochody osiągnięte poza granicami kraju. W deklaracji można odliczyć wszystkie dostępne ulgi i odliczenia, a także uwzględnić kwotę wolną od podatku (3 091 zł). Ostateczny termin złożenia PIT-36 ...
Sposoby składania deklaracji PIT 2017   Podatnicy, którzy osiągnęli w 2017 r. dochody podlegające opodatkowaniu, mogą złożyć rozliczenie PIT 2017 na cztery sposoby: osobiście, listownie, ...
Diety – czym są, jak je opodatkować w rozliczeniu PIT   Dietą nazywana jest forma finansowej rekompensaty, która jest wypłacana pracownikowi, odbywającemu podróż służbową. Jako podróż o charakterze ...
  Oczekiwanie na zwrot podatku za rozliczenie PIT- jak długo trwa?   Wystawiając swoje rozliczenie PIT bardzo często podatnicy odnotowują nadpłatę podatku. Z tego też względu są szczególnie zainteresowani ...
  Dochody kapitałowe w rozliczeniu PIT 37 wspólnie z małżonkiem? PIT 37 stanowi formularz zeznania podatkowego, który może być składany albo w trybie indywidualnym, albo też wspólnie z małżonkiem. ...
Kiedy dochód ze sprzedaży mieszkania podlega opodatkowaniu w Picie 37 a kiedy nie   Dochód ze sprzedaży mieszkania może podlegać opodatkowaniu lub też nie. O konieczności zapłacenia podatku dochodowego ...
Czy urząd skarbowy może nie zwrócić nadpłaty podatku z rozliczenia rocznego 2017?   Podatnicy, którzy w swoim zeznaniu podatkowym wykazali, że pobrane od nich w trakcie roku podatkowego zaliczki ...
Wynajem pokoi – zasady opodatkowana dochodu w rozliczeniu rocznym 2017   Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób opodatkować wynajem pokoi. Trzeba mieć na uwadze, że wynajem może, ale nie musi podlegać ...
16. Kto płaci PIT a kto CIT
(Strona/Strona)
   Kto płaci PIT a kto CIT   Każdy podatnik, który rozpoczyna rozliczenie PIT 2017 powinien dokładnie wiedzieć, czym różni się podatek PIT od podatku CIT. Informacje te ułatwiają prawidłowe wykonanie ...
Kiedy mowa o przestępstwie skarbowym w rozliczeniu PIT   Każdego roku do końca kwietnia, podatnik ma czas, aby złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie PIT. Jednak mimo stosunkowo długiego okresu na ...
Jak rozlicza się PIT 37 po śmierci współmałżonka PIT 37 może pozwalać na bardzo preferencyjne warunki rozliczenia, a to za sprawą dostępnych przywilejów, między innymi takich, które obejmują wspólne ...
Co to jest umowa dożywocia, jak naliczyć od niej podatek dochodowy   PITy 2017 i problemy związane z rozliczeniami zbliżają się nieuchronnie. Każdego roku, rozwiązując deklaracje podatkowe, zastanawiamy ...
Rozliczenie roczne 2017 cudzoziemców pracujących w Polsce   Obcokrajowcy osiągający przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. O ...
Czy osoba niepełnoletnia może sama złożyć PIT 2017?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym należy do obowiązków każdego podatnika, który w danym roku podatkowym otrzymywał jakikolwiek dochód. Można ...
22. Ulga meldunkowa w PIT 37
(Strona/Strona)
... ulgi, ponieważ mają szansę uzyskać znacznie większe kwoty odliczenia niż w przypadku nie skorzystania z preferencji.   Rozliczenie podatkowe może ujmować nie tylko samą nieruchomość, która podlega ...
  Co zrobić aby otrzymać zwrot podatku z rozliczenia PIT 2017 na konto bankowe   Bardzo szybko zbliża się termin rozliczenia PIT 2017. Każdy, kto wypełni PIT 37, zauważając nadpłatę podatku i ...
Czy świadczenia otrzymywane podczas wolontariatu podlegają opodatkowaniu w rozliczeniu PIT 2017? Wolontariuszem nazywana jest osoba, która nieodpłatnie i dobrowolnie świadczy pracę na rzecz innych. ...
... jest odliczenie maksymalnie pięćdziesięciu procent wykazanej wcześniej straty. Zatem najkrótszy okres, w jakim można dokonać odliczenia strat, wynosi dwa lata. Ponadto należy pamiętać o tym, że każda strata ...
Pracodawca wysłał PIT w maju - jak rozliczyć te dochody   Wszyscy podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody za pośrednictwem płatnika (pracodawcy), muszą od niego otrzymać formularz ...
... likwidacji, jednak korzystanie z niej zostanie ograniczone. Obecnie twórcom przysługuje prawo do odliczenia 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku wszystkich umów, które wiążą się z ...
Jakie nieodpłatne świadczenia, finansowane przez pracodawcę, są dochodem w formularzu PIT 37 pracownika?   Pracownicy za wykonywaną pracę otrzymują często, poza standardowym wynagrodzeniem, również ...
Czy nieterminowe złożenie PITu-37 jest przestępstwem?   W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone dwa terminy, do kiedy określone formularze podatkowe mają być złożone ...
Czy osoby żyjące w związkach partnerskich mają prawo do preferencyjnego rozliczenia PITu?   Związkami partnerskimi nazywane są powszechnie związki dwóch osób dowolnej płci (zarówno homoseksualne ...
Odliczenie w Picie 2017 opieki nad małoletnim   Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy wypełniający PIT 2017 mają prawo do skorzystania z ulgi na dzieci. Przysługuje ona: rodzicom dziecka, ...
... zachęcenia podatników, do oszczędzania na własne emerytury, zdecydowano się na możliwość odliczenia od dochodu wszystkich wpłat dokonanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w III ...
33. Darowizny w druku PIT 37 2017
(Pity/formularz pit 37 druk)
... ryczałtu. Wtedy tacy podatnicy mają możliwość odliczenia sobie ulgi na wybrane darowizny w dwóch wymiarach, wynoszących po 6% limitu tych odliczeń. W takich przypadkach warunki rozliczenia są bardzo preferencyjne, ...
Dorosły i małoletni- wspólny druk w rozliczeniu 2017   Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego też muszą składać rozliczenie roczne 2017 ...
35. Kiedy wystarczy druk PIT 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
Kiedy wystarczy druk PIT 37   Często podatnicy mają problem z określeniem na jakim formularzu podatkowym, powinni dokonać rozliczenia osiągniętych przychodów. Najpopularniejszymi formularzami rozliczeniowymi ...
Krwiodawca uprzywilejowany przy rozliczeniu PIT 2017   Osobom, które zostały zarejestrowane w honorowych stacjach krwiodawstwa, i które bez pobierania za to pieniędzy, oddały w trakcie roku podatkowego ...
Rozliczenie PIT 2017 przez studentów - stypendia zwolnione od podatku na nowych zasadach   Wielu studentów otrzymujących stypendia naukowe, nie wie czy powinni złożyć rozliczenie PIT 2017, czy też ...
... dochód, może ona dokonać odliczenia samodzielnie. W przeciwnym wypadku prawo do skorzystania z ulgi przechodzi na osobę będącą opiekunem osoby niepełnosprawnej i to ona może pomniejszyć swój dochód do ...
... wcześniej, kredytu mieszkaniowego. Od dochodu podatnika, można odjąć jedynie te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone. W celu dokonania odliczenia, konieczne jest posiadanie zaświadczenia od instytucji ...
Najpopularniejsze błędy w rozliczaniu PITu 37 przez Internet   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca się dość prostą i klarowną formą, ...
41. Nowe wzory PIT 37 za rok 2017
(formularze pit/formularze pit)
Nowe wzory PIT 37 za rok 2017   Formularze PIT 2017 większości podatników wydają się identyczne z roku na rok. Przeświadczenie to wynika z braku głębszego przyjrzenia się formie deklaracji podatkowej. ...
PIT 37 - kary za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego   Podatnicy, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego za ubiegły rok, mają już coraz mniej czasu, aby to uczynić. ...
43. Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017
(formularze pit/formularze pit)
Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017   Zdarza się artysta- amator , który tworzy hobbystycznie obrazy, rzeźby, zdjęcia i sprzedaje je. Czasem zgłaszają się osoby, które są zainteresowane reprodukcją ...
44. PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu
(formularze pit/formularze pit)
PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu   Druki PIT pracodawca jest zobowiązany dostarczyć swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego 2018 roku (przy rozliczeniu podatkowym roku 2017). Najczęściej ...
45. PIT 37 przy śmierci podatnika
(Pity/formularz pit 37 druk)
PIT 37 przy śmierci podatnika   Przepisy podatkowe nie nakładają na osoby bliskie zmarłego obowiązku złożenia rozliczenia rocznego za niego. Problem dotyczący rozliczenia rocznego PIT 37 w sytuacji ...
Najpopularniejsze błędy popełniane przed podatników podczas rozliczania pit 37 druk przez Internet.   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca ...
PIT 37 druk. Czy stypendia finansowane z funduszy unijnych podlegają opodatkowaniu?   Studenci i doktoranci mogą mieć poważne wątpliwości, kiedy do głosu dochodzą regulacje prawne, a szczególnie ...
48. Formularze PIT 2017 i ulga abolicyjna
(formularze pit/formularze pit)
... podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu rocznym mogą skorzystać ...
49. Formularze PIT 2017 i czynny żal
(Pity/formularz pit 37 druk)
Formularze PIT 2017 i czynny żal   Formularze PIT 2017 w wielu osobach powodują napięcie, stres i niezbyt przyjemne odczucia. Co roku również zdarza się, że fiskus obdarowuje podatników karami, które ...
50. PIT 37 druk a czynny żal
(formularze pit/formularze pit)
Jak powinien wyglądać czynny żal rozliczając pit 37 druk?   Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy zapominają złożyć pit 37 formularz w określonym ustawowo terminie. Takich sytuacji należy oczywiście ...