Rozliczenie podatkowe 2017

Frazę rozliczenie roczne rzeczpospolita 2013 program znajdziesz w następujących artykułach:
... zamieszkania. Nie ma obowiązku powiadamiania urzędu, że łączne rozliczenie zostało złożone w urzędzie, pod który podlega współmałżonek. Aczkolwiek przekazanie takiej informacji z pewnością znacznie ułatwi ...
... do użytku. Rozliczenie na druku PIT-39 dotyczy jedynie zbycia o charakterze prywatnym, zatem formularza nie wypełniają osoby, które dokonały sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych w ramach prowadzonej ...
Kiedy konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego?   Istnieją dwie sytuacje, w których podatnik powinien złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej: gdy sam zauważy nieprawidłowości ...
...  Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym, nieterminowe rozliczenie się z fiskusem może zostać zakwalifikowane jako: wykroczenie skarbowe, przestępstwo skarbowe. Jeżeli ...
... przez siebie roku. W trzecim przypadku, podatnik ma możliwość odjęcia wydatków tylko jeden raz i musi to zrobić składając rozliczenie PIT za 2017 rok. Jeżeli poniesione koszty nie zostaną ujęte w tej ...
... dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, że dochodów tego typu nie sumuje się z dochodami z innych źródeł, należy rozliczyć je oddzielnie na druku PIT-38 i jako rozliczenie PIT 2017 złożyć kilka ...
... przekażą płatnikowi formularz PIT-12, wypełni on za nich zeznanie roczne i przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Osoby, które wypełniają rozliczenie samodzielnie, muszą pamiętać, że deklaracja PIT ...
Kto powinien wypełnić deklarację za 2017 rok na druku PIT-36?   W formularzu PIT-36, tak samo jak w pit-37, podatek naliczany jest od dochodu. Oznacza to, że podatnicy mogą uzyskany przychód umniejszyć ...
... w trakcie danego roku podatkowego oraz od wybranego sposobu naliczania podatku. Poniżej scharakteryzowane zostały wszystkie najpopularniejsze formularze PIT. Rozliczenie roczne 2017 na formularzu PIT-16A ...
Sposoby składania deklaracji PIT 2017   Podatnicy, którzy osiągnęli w 2017 r. dochody podlegające opodatkowaniu, mogą złożyć rozliczenie PIT 2017 na cztery sposoby: osobiście, listownie, ...
... są specyficzną formą wynagrodzenia, wielu pracowników, którzy je otrzymują, nie wie, czy roczne rozliczenie PIT powinno je uwzględniać, czy też nie.   Wysokość diety, jest zależna od miejsca zatrudnienia ...
  Oczekiwanie na zwrot podatku za rozliczenie PIT- jak długo trwa?   Wystawiając swoje rozliczenie PIT bardzo często podatnicy odnotowują nadpłatę podatku. Z tego też względu są szczególnie zainteresowani ...
  Dochody kapitałowe w rozliczeniu PIT 37 wspólnie z małżonkiem? PIT 37 stanowi formularz zeznania podatkowego, który może być składany albo w trybie indywidualnym, albo też wspólnie z małżonkiem. ...
... na nowe mieszkanie lub dom.   Składając rozliczenie roczne 2017 podatnik musi wykazać w formularzu PIT-39 przychód ze sprzedaży, za który uznawana jest cena określona w umowie sprzedaży zawartej między ...
... są uwzględniane podczas obliczania wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.   Obowiązkiem urzędu skarbowego jest zwrócenie kwoty nadpłaty, którą wykazuje rozliczenie roczne 2017 (o ile ...
...  wynajem pokoi w okresie letnim, prowadzony przez właścicieli nieruchomości znajdujących się w miejscowościach wypoczynkowych. Aby wiedzieć w przypadku, jakiego rodzaju wynajmu należy złożyć rozliczenie ...
17. Kto płaci PIT a kto CIT
(Strona/Strona)
   Kto płaci PIT a kto CIT   Każdy podatnik, który rozpoczyna rozliczenie PIT 2017 powinien dokładnie wiedzieć, czym różni się podatek PIT od podatku CIT. Informacje te ułatwiają prawidłowe wykonanie ...
Kiedy mowa o przestępstwie skarbowym w rozliczeniu PIT   Każdego roku do końca kwietnia, podatnik ma czas, aby złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie PIT. Jednak mimo stosunkowo długiego okresu na ...
Jak rozlicza się PIT 37 po śmierci współmałżonka PIT 37 może pozwalać na bardzo preferencyjne warunki rozliczenia, a to za sprawą dostępnych przywilejów, między innymi takich, które obejmują wspólne ...
... można skorzystać z bardzo funkcjonalnego narzędzia, jakim jest PIT 2017 program, dzięki któremu podatnik szybko i bez większych problemów podsumuje i podliczy cały mijający rok podatkowy. Rozliczenie roczne ...
Rozliczenie roczne 2017 cudzoziemców pracujących w Polsce   Obcokrajowcy osiągający przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. O ...
Czy osoba niepełnoletnia może sama złożyć PIT 2017?   Rozliczanie się z urzędem skarbowym należy do obowiązków każdego podatnika, który w danym roku podatkowym otrzymywał jakikolwiek dochód. Można ...
23. Ulga meldunkowa w PIT 37
(Strona/Strona)
Ulga meldunkowa w PIT 37 PIT 37 jest formularzem, który umożliwia rozliczenie roczne oraz skorzystanie z ulg podatkowych. Aby skorzystać z preferencji przy rozliczeniu należy spełnić określone ...
... ani składek ZUS. Osoba wykonująca rozliczenie roczne, która prowadzi własną działalność gospodarczą i podlega wpisowi do CEIDG, jeżeli chce otrzymać zwrot podatku na konto, musi wpisać swój numer bankowy ...
... dochodowym od osób fizycznych. Korzystający składając rozliczenie roczne nie ma obowiązku wykazywać zysków osiągniętych z pracy wolontariuszy, chyba że mamy do czynienia z przypadkiem opisanym powyżej. ...
... składać roczne zeznanie podatkowe. Podatnik, który dostarczy do urzędu skarbowego rozliczenie roczne wykazujące stratę, będzie miał możliwość pomniejszenia dochodu, który osiągnie w latach kolejnych, o ...
Pracodawca wysłał PIT w maju - jak rozliczyć te dochody   Wszyscy podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody za pośrednictwem płatnika (pracodawcy), muszą od niego otrzymać formularz ...
... podatnicy mają wątpliwości, czy będą one obowiązywały rozliczenie PIT za 2017 rok, czy też nie. Na szczęście zmiany zostaną wprowadzone dopiero w 2018 roku, co oznacza, że elektroniczne rozliczenie PIT, ...
Jakie nieodpłatne świadczenia, finansowane przez pracodawcę, są dochodem w formularzu PIT 37 pracownika?   Pracownicy za wykonywaną pracę otrzymują często, poza standardowym wynagrodzeniem, również ...
Czy nieterminowe złożenie PITu-37 jest przestępstwem?   W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone dwa terminy, do kiedy określone formularze podatkowe mają być złożone ...
... nie przysługuje preferencyjne rozliczenie PIT, z którego mogą skorzystać osoby w małżeństwie. Nie da się ukryć, że wspólne złożenie PITu- 2017 może być dużym udogodnieniem. Nie tylko umożliwia łatwiejsze ...
... z tym rodzice tracą prawo do ulgi z tytułu posiadania na utrzymaniu danego dziecka, a ich rozliczenie PIT za 2017 będzie mogło uwzględniać jedynie ulgę przysługującą na pozostałe dzieci (o ile takie posiadają). ...
Odliczenie od dochodu wpłat na konto emerytalne w formularzu PIT 37   W związku z reformą polskiego systemu emerytalnego, od 2017 roku podatnicy mają możliwość skorzystania z nowej ulgi. W celu ...
34. Darowizny w druku PIT 37 2017
(Pity/formularz pit 37 druk)
Darowizny w druku PIT 37 2017   Coraz częściej formularze PIT 37 uwzględniają nie tylko osiągnięte dochody, w danym roku podatkowym, ale również różnego rodzaju darowizny, które ludzie przekazują na ...
Dorosły i małoletni- wspólny druk w rozliczeniu 2017   Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego też muszą składać rozliczenie roczne 2017 ...
36. Kiedy wystarczy druk PIT 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
... dochodowy, ani wypełniać miesięcznych deklaracji podatkowych, mają one jedynie obowiązek złożyć, jako rozliczenie roczne, druk PIT 37. Jeżeli podatnik, poza dochodami wykazywanymi w formularzu PIT-37, ...
... żeby móc skorzystać z ulgi.   Dla pewności, że rozliczenie PIT 2017 zostało wypełnione poprawnie, można wykorzystać program PIT 2017. Jest to komputerowa aplikacja, umożliwiająca szybkie i proste rozliczenie ...
Rozliczenie PIT 2017 przez studentów - stypendia zwolnione od podatku na nowych zasadach   Wielu studentów otrzymujących stypendia naukowe, nie wie czy powinni złożyć rozliczenie PIT 2017, czy też ...
... rozliczenie roczne 2017, można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej z nich zalicza się wydatki poniesione na rehabilitację osoby niepełnosprawnej, a także na zapewnienie osobie wymaganego dostępu ...
... ciągu możemy uwzględniać ją w PIT za 2017 rok, a także w latach kolejnych (jednak nie dłużej niż do 2027 roku).   Najprostszym sposobem na rozliczenie ulgi odsetkowej, jest skorzystanie z podatki 2017 ...
Najpopularniejsze błędy w rozliczaniu PITu 37 przez Internet   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca się dość prostą i klarowną formą, ...
42. Nowe wzory PIT 37 za rok 2017
(formularze pit/formularze pit)
Nowe wzory PIT 37 za rok 2017   Formularze PIT 2017 większości podatników wydają się identyczne z roku na rok. Przeświadczenie to wynika z braku głębszego przyjrzenia się formie deklaracji podatkowej. ...
PIT 37 - kary za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego   Podatnicy, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego za ubiegły rok, mają już coraz mniej czasu, aby to uczynić. ...
44. Sprzedaż własnych dzieł w Picie 37 2017
(formularze pit/formularze pit)
... prowadzi przez rozliczenie krok po kroku. Na druku PIT 37 2017 wykazuje się uzyskane dochody.   Podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęte są każdego rodzaju dochody, oprócz dochodów, od których ...
45. PIT 37 - gdy pracodawca nie dostarczył PITu
(formularze pit/formularze pit)
... osiągnął jakikolwiek przychód, z tytułu wykonywanej pracy. Najprostszym sposobem na rozliczenie roczne jest program PIT 2017. Posiada on wbudowaną instrukcję wypełniania PITów krok po kroku. Jednak bez ...
46. PIT 37 przy śmierci podatnika
(Pity/formularz pit 37 druk)
... internetowej bez wychodzenia z domu.   Wniosek o wspólne rozliczenie PIT 2017 podpisuje jedynie podatnik, który będzie korzystał z tego prawa. Według zasady rozliczania pit 37 na zeznaniu powinny pojawić ...
Najpopularniejsze błędy popełniane przed podatników podczas rozliczania pit 37 druk przez Internet.   Wiele osób, z myślą o rozliczeniu rocznym, postanowiło wybrać opcję internetową. Jednak i ta, wydająca ...
PIT 37 druk. Czy stypendia finansowane z funduszy unijnych podlegają opodatkowaniu?   Studenci i doktoranci mogą mieć poważne wątpliwości, kiedy do głosu dochodzą regulacje prawne, a szczególnie ...
49. Zasady opodatkowania napiwków w Picie 37
(Pity/formularz pit 37 druk)
Zasady opodatkowania napiwków w Picie 37   Wiele osób, które pracują w określonych warunkach, są względem sytuacji poddane poborowi (lub odmowie) napiwków. Zgodnie z definicją jest to dodatkowe wynagrodzenie, ...
50. Formularze PIT 2017 i ulga abolicyjna
(formularze pit/formularze pit)
... Dzięki interaktywnym komórkom każdy sam może wypełnić swoje rozliczenie roczne 2017, mając pewność, że będzie ono poprawne. Nad tym czuwa bowiem inteligentna aplikacja. PIT 37 druk w wersji online nie ...