Rozliczenie podatkowe 2017

Pracodawca wysłał PIT w maju - jak rozliczyć te dochody

 

Wszyscy podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody za pośrednictwem płatnika (pracodawcy), muszą od niego otrzymać formularz PIT-11, w którym zawarte są informacje o wysokości osiągniętego dochodu oraz o pobranych z tego tytułu zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Terminowe przekazanie formularza PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy, niestety nie oznacza to, że jego nieotrzymanie zwalnia z obowiązku rozliczenia się podatnika z urzędem skarbowym we właściwym czasie. Dla podatników rozliczających się z osiągniętych dochodów na formularzu PIT 37 istotne są poniższe daty:

28 lutego 2018

ostateczny termin dostarczenia formularza PIT-11 przez pracodawcę (płatnika)

30 kwietnia 2018

ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowej

 

Niezależnie od tego, czy posiadamy PIT-11, czy też nie, musimy wypełnić wszystkie niezbędne druki PIT za 2017 rok i dostarczyć je do końca kwietnia do, właściwego dla miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego. Oczywiście bez formularza PIT-11, jest to zadanie bardziej skomplikowane. Trudne jest samodzielne określenie wysokości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które są częściowo opłacane przez pracownika, a częściowo przez pracodawcę; należy także znać wysokość kosztów uzyskania przychodu, które również trzeba wykazać w zeznaniu rocznym.

 

Im wcześniej otrzymamy PIT-11 tym lepiej dla nas, gdyż wcześniej będziemy mogli złożyć roczną deklarację podatkową i otrzymać ewentualny zwrot podatku. Wielu podatników stara się dostarczyć PIT do urzędu jak najwcześniej, gdyż gwarantuje to relatywnie szybkie otrzymanie zwrotu. Jeżeli na początku marca nadal nie posiadamy PITu 11, należy powiadomić pracodawcę, który powinien jak najszybciej dostarczyć nam odpowiedni dokument. W przypadku utrudnionego kontaktu z pracodawcą, lub braku reakcji pracodawcy na nasze prośby, powinniśmy spróbować wypełnić formularz PIT-37 samodzielnie, na podstawie wszystkich posiadanych informacji na temat osiąganych w trakcie roku podatkowego dochodów. Podczas wypełniana zeznania przyda nam się instrukcja wypełniania PITu 37, przygotowana przez Ministerstwo Finansów – można w niej znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat formularza.

 

Jeżeli wypełniamy deklarację podatkową bez PITu-11, nie powinniśmy martwić się o ewentualne błędy w podawanych kwotach, ich prawidłowe obliczenie może okazać się niemożliwe. Jednak lepiej jest złożyć błędnie wypełniony PIT w terminie, niż nie złożyć go w ogóle. Jeżeli urząd skarbowy znajdzie w naszym zeznaniu błędy - zostaniemy powiadomieni o konieczności złożenia korekty. Gdyby urzędnik zauważył brak deklaracji rocznej - grozi nam kara finansowa z tego tytułu.

 

Czasem zdarza się, że po terminie składania formularzy PIT nagle otrzymujemy od pracodawcy PIT-11. Co powinniśmy wtedy zrobić? Jeżeli zauważymy, że informacje w złożonym przez nas zeznaniu, są niezgodne z tymi, jakie otrzymaliśmy w druku PIT-11 należy wypełnić korektę złożonego wcześniej PITu-37. Procedura ta została opisana w instrukcji PITu 37. Jako przyczynę ponownego złożenia zeznania trzeba podać otrzymanie PITu-11 od pracodawcy. Zawartość korekty PITu urzędnik zweryfikuje z pierwszą złożoną w danym roku.

 

Warto wiedzieć, że w sytuacji opóźnienia w dostarczeniu PITu-11 przez pracodawcę lub jego braku, podatnik może poinformować o tym fakcie urząd skarbowy bądź urząd kontroli finansowej. Wymienione organy zbadają sprawę, mają też możliwość ukarania pracodawcy. Niedoręczenie PITu-11 jest zazwyczaj traktowane jako wykroczenie skarbowe, za co grozi grzywna nawet 30 000 złotych.