Rozliczenie podatkowe 2017

Rozliczenie PIT 2017 przez studentów -

stypendia zwolnione od podatku na nowych zasadach

 

Wielu studentów otrzymujących stypendia naukowe, nie wie czy powinni złożyć rozliczenie PIT 2017, czy też nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wszystkie stypendia podlegają zwolnieniu z konieczności zapłaty podatku dochodowego. Dlatego bardzo istotne jest, do jakiej kategorii zostało zakwalifikowane dane stypendium, oraz w oparciu o jakie przepisy i przez kogo zostało ono przyznane.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyróżnia trzy podstawowe grupy stypendiów, które podlegają zwolnieniu z podatku w drukach PIT za 2017 rok:

  • stypendia otrzymywane przez studentów studiów doktoranckich, które przyznane zostały zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym,

  • stypendia naukowe, a także stypendia za wyniki w nauce, które przyznane zostały zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez ministerstwo sprawujące kontrolę nad uczelniami wyższymi,

  • stypendia, które przyznane zostały zgodnie z przepisami dotyczącymi stopni naukowych i tytułów naukowych.

 

Oznacza to, że wszystkie stypendia, które zostały przyznane w oparciu o inne przepisy, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego i klasyfikowane są jako przychód podatnika z innego źródła, który podlega opodatkowaniu. To właśnie jako „przychody z innych źródeł” należy wykazać je w formularzu PIT.

 

Warto jednak podkreślić, że w przypadku wielu stypendiów, od których należy odprowadzić podatek, wyznaczona została kwota wolna od podatku. Jeżeli zatem otrzymujemy:

  • stypendia przyznawane przez organy samorządowe (ich wysokość i tryb przyznawania, powinny być określone w przepisach obowiązujących na szczeblu lokalnym),

  • stypendia przyznawane przez organizacje pożytku publicznego,

możemy skorzystać ze zwolnienia kwotowego, które wynosi obecnie 3800 zł rocznie. W poprzednich latach limit ten miał charakter miesięczny (380 zł/miesiąc), obecnie należy zsumować kwoty stypendiów, otrzymane w trakcie roku podatkowego (niezależnie od tego, czy były one wypłacane miesięcznie, czy np. kwartalnie). Tą zsumowaną wartość należy wpisać w odpowiedniej rubryce PITu za 2017.

 

Jeżeli nie wiemy jak poprawnie wypełnić deklarację podatkową, najprostszym rozwiązaniem jest pobranie z Internetu aplikacji do wypełniania zeznań podatkowych. Darmowy program PIT 2017, jest bardzo łatwy w obsłudze, a jego instalacja zajmuje zaledwie kilka minut. Program PIT 2017, pozwala na szybkie wypełnienie zeznania rocznego, ponieważ większość obliczeń, jest automatycznie wykonywana przez aplikacje, na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Dzięki temu ryzyko popełnienia błędów obliczeniowych, zostaje niemalże całkowicie wyeliminowane. Za pomocą aplikacji do wypełniania PITów możliwe jest także rozliczenie stypendiów. Jeżeli otrzymujemy stypendium, które nie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a dodatkowo nigdy wcześniej nie musieliśmy składać deklaracji podatkowej, skorzystanie z programu do PITów wydaje się być idealnym sposobem na wypełnienie obowiązku podatkowego.

 

W programie możemy wypełniać formularze PIT na dwa sposoby:

  • przy użyciu kreatora zeznania podatkowego lub
  • przy użyciu aktywnych formularzy podatkowych.

Osobom, które nie mają doświadczenia w wypełnianiu deklaracji PIT, na pewno znacznie bardziej będzie odpowiadać współpraca z kreatorem, który wypełni formularz na podstawie odpowiedzi otrzymanych od podatnika na zadawane pytania. Ponieważ program współpracuje z platformą Ministerstwa Finansów, służącą do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną, możliwe jest bezpośrednie przesłanie wypełnionych formularzy do wskazanego urzędu skarbowego. Możliwość składania formularzy PIT przez Internet, cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, gdyż pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu – nie trzeba iść do urzędu skarbowego po formularze podatkowe, a następnie na pocztę, aby wysłać wypełnione rozliczenie. Obowiązek podatkowy można wypełnić bez konieczności wychodzenia z domu.