Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 i darowizny

 

Wiele osób zastanawia się jak odliczyć od podatku darowizny w rozliczeniu podatkowym 2017. Przede wszystkim trzeba wypełnić odpowiednie formularze PIT. Jednak nie każdy wie, czy, aby odliczyć darowiznę od podatku dochodowego musi skorzystać z PITu 37 druku, PITu 38, czy też innych deklaracji PIT. Dlatego też, aby ułatwić zadanie wszystkim, którzy dokonują rozliczenia podatkowego 2017, został stworzony PITy 2017 program. Podczas korzystania z tego programu należy wprowadzić do niego odpowiednie dane, między innymi wysokość indywidualnych dochodów. Resztę pracy program wykonuje samodzielnie.

 

W przypadku odliczania od podatku sum objętych ulgami na odpowiednim druku trzeba zaznaczyć poszczególne punkty, zależnie od tego, z jakiego rodzaju ulgi chce się skorzystać. Nie trzeba wprowadzać kwoty, która ma zostać odliczona i wykonywać obliczeń na kalkulatorze, ponieważ PITy 2017 program robi to automatycznie. Deklaracje PIT 2017 najłatwiej wypełnić w formie elektronicznej, co minimalizuje możliwość popełnienia błędu.

 

W takich drukach jak formularze PIT bardzo ważne jest, by wiedzieć, że odliczanie darowizn od podatku nie jest możliwe w stosunku do każdego rodzaju darowizn. W PITy 2017 program wszystkie dane ułożone są tak, że nie ma możliwości odliczyć od podatku darowizny, która nie kwalifikuje się do odliczeń.

 

Należy pamiętać, że odliczeniu nie podlegają darowizny przeznaczone na rzecz:

  • partii politycznych,
  • związków zawodowych,
  • fundacji, w której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

 

Natomiast dopuszcza się odliczenie darowizn, które zostały przekazane:

  • na użytek organizacji pożytku publicznego,
  • a cele kultu religijnego
  • na użytek punktów krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.
Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w postaci ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. W rozliczeniu podatkowym 2017 należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, która musi być udokumentowana przez podatnika oświadczeniem danej organizacji, której przekazano darowiznę.

 

Istnieje również możliwość odliczenia darowizny na rzecz organizacji działającej w innym kraju, pod warunkiem, że kraj ten znajduje się na terytorium Unii Europejskiej lub jest to państwo z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, ale kwota, która zostaje odliczona, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

 

PITy 2017 program za darowiznę można uznać również towary. Wówczas za kwotę darowizny uważa się wartość towaru, wraz z podatkiem od towarów i usług. W celu określenia wartości takich darowizn powinno się brać pod uwagę cenę rynkową, stosowaną w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu oraz czasu i miejsca darowania tejże rzeczy.