Rozliczenie podatkowe 2017

Sposoby składania deklaracji PIT 2017

 

Podatnicy, którzy osiągnęli w 2017 r. dochody podlegające opodatkowaniu, mogą złożyć rozliczenie PIT 2017 na cztery sposoby:

 • osobiście,

 • listownie,

 • przez Internet,

 • przez profil podatkowy.

O ile pierwsze trzy metody rozliczania się z fiskusem są wszystkim osobom doskonale znane, o tyle możliwość złożenia deklaracji rocznej przez profil podatkowy jest zupełną nowością.

Decydując się na osobiste dostarczenie zeznania do urzędu skarbowego, powinniśmy wypełnić każdy składany formularz w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy zostanie zabrany przez urzędnika, a drugi (oznaczony jako „kopia”) podstemplowany i oddany. Formularze posiadające pieczątkę stanowią dowód na to, że deklaracja została złożona terminowo. Dlatego tak ważne jest ich przechowywanie aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu. Okres przedawnienia trwa 5 lat, a jego bieg rozpoczyna się po zakończeniu roku, w którym złożone zostało rozliczenie. Oznacza to, że druki pit za 2017 rok należy zachować aż do końca 2020 r.

Jeżeli preferujemy wysłanie wypełnionych formularzy listem, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przesyłkę lepiej nadać w placówce polskiego operatora pocztowego (Poczta Polska) w formie listu poleconego, ponieważ tylko w przypadku tego typu listów, urząd za datę złożenia deklaracji uznaje datę nadania. Potwierdzeniem terminowego rozliczenia się z fiskusem będzie, w tym przypadku, potwierdzenie nadania i to właśnie ten dokument powinniśmy zachować aż do momentu, w którym zobowiązanie wynikające z naszego zeznania ulegnie przedawnieniu.

Składanie pitów przez Internet staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Podatnicy zaczęli doceniać wygodę, jaką daje możliwość rozliczenia się bez konieczności wychodzenia z domu. Aby wysłać PIT w formie elektronicznej nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ten został zastąpiony przez obowiązek podania danych autoryzujących:

 • imienia,

 • nazwiska,

 • daty urodzenia,

 • identyfikatora podatkowego:

 • PESEL – osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT),

 • NIP – pozostałe podmioty.

 • kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu za poprzedni rok.

Zeznanie można wysłać przez Internet wykorzystując program do pitów 2017. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która posiada szereg funkcji ułatwiających wypełnienie i przesłanie do urzędu skarbowego wszystkich najpopularniejszych formularzy podatkowych i załączników. Istotnym elementem PIT 2017 program jest kreator rozliczenia – narzędzie umożliwiające wygenerowanie deklaracji poprzez odpowiadanie na pytania. To innowacyjne i bardzo wygodne rozwiązanie na pewno zostanie docenione przez osoby, które nigdy wcześniej nie rozliczały się z fiskusem.

Najnowszym sposobem składania rozliczenia rocznego jest skorzystanie z tzw. profilu podatkowego. Ministerstwo Finansów stworzyło specjalną platformę, w której podatnik może zobaczyć swoje zeznanie, wypełnione na podstawie danych zgromadzonych przez urząd skarbowy. Po zweryfikowaniu informacji zawartych w propozycji deklaracji, możliwe jest wysłanie formularza do odpowiedniego urzędu, aby to zrobić, wystarczy kliknąć na jeden przycisk.

Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie wydaje się bardzo wygodne i ogranicza czas, jaki należy poświęcić na obliczenie wysokości należnego podatku, do minimum. Istnieje jednak pewne utrudnienie – do założenia profilu podatkowego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ponadto, ze względu na to, że system jest dopiero wdrażany, w tym roku w taki sposób będzie można złożyć tylko formularz PIT-37. Jednak jeżeli platforma się sprawdzi, możemy mieć nadzieję, że w kolejnych latach lista formularzy, które można przesłać korzystając z profilu podatkowego, się poszerzy.