Rozliczenie podatkowe 2017

Tutaj pobierz aktywny formularz

druk PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39,

w formatach pdf i xls

 

Druki PIT 2018 pdf nieaktywne, przeznaczone do wydruku i wypełnienia długopisem ręcznie:

PIT-36 druk do wydruku

pdf

PIT-36L druk do wydruku

pdf

PIT-37 druk do wydruku

pdf

PIT-38 druk do wydruku

pdf

PIT-39 druk do wydruku

 

Aktywne druki PIT 2018 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, automatycznie obliczające i weryfikujące wpisane kwoty:

pdf

PIT-36 interaktywny

pdf

PIT-36L interaktywny

pdf

PIT-37 interaktywny

pdf

PIT-38 interaktywny

pdf

PIT-39 interaktywny

 

Formularze PIT 2017. PIT 37 druk, PIT 36, PIT 36l, PIT 38, PIT 39

Formularze PIT 2017 - druki PIT - interaktywny formularz PIT - PITy 2017 formularze - deklaracje PIT do pobrania

Nadchodzi czas rozliczenie podatkowe 2017 i dla większości polaków czas na rozliczenie PITu 37 druku. Jest to rytuał, który powtarza się każdego roku o tej samej porze. Nie każdy jednak wie, co i jak powinien wypełnić, aby uregulować swoje sprawy z Fiskusem. Warto zapoznać się z ofertą, którą daje sieć internetowa (aktywne druki, programy do PIT-ów czy wysyłanie e-deklaracji). Wszystko wymienione metody mają za zadanie zwiększyć wygodę podatnika, a także zminimalizować koszty wypełniania deklaracji podatkowych.  Rozliczenie polega na wypełnieniu różnych druków, zaczynając od PITu 37 druku, przez PIT 36, PIT 36L, PIT 38 oraz PIT 39. Który druk kogo dotyczy? Wyjaśnijmy tę kwestię.

 

Interaktywny PIT 37 druk, pobierz PIT 37 formularz w formacie pdf

Opis PITu 37 druku 2017:

Najczęściej wypełnianym zeznaniem podatkowym wśród Polaków jest PIT 37 druk. Dla kogo jest formularz PIT-37? Jest to deklaracja podatkowa przeznaczona dla tych podatników, którzy w mijającym już roku otrzymali dochód z tytuły wynagrodzenia. Dotyczy to również osób, które realizowały umowę zlecenie czy pełniły obowiązki społeczne czy zasiadały w radach nadzorczych. Przy deklaracji PIT37 powinni zatrzymać się również emeryci, a także renciści. Dochodzą tutaj także zasiłki i świadczenia przedemerytalne, o których często się zapomina. PIT-37 dotyczy również wszelkiego rodzaju twórców, czyli dziennikarzy i pisarzy, a także inne osoby, które czerpią przychody z racji posiadania praw autorskich czy praw majątkowych (chyba, że ich nie posiadają). Jeśli ktoś jest studentem i otrzymuje stypendia, to również ten fakt jest wliczany do deklaracji podatkowej. Urząd Skarbowy w tym dokumencie dopomina się również o tych, którzy czerpią zyski z umowy aktywizacyjnej. Jeśli ktoś jest szerzej zainteresowany kwestią deklaracji podatkowej PIT-37 druk za rok 2017 powinien zajrzeć w ustawę, która reguluje te kwestie. Znajdziemy w niej informacje (szczegółowe) na temat tego, kto powinien wypełnić właśnie ten rodzaj PIT-a. Jeśli ktoś jest zainteresowany osobistym wypełnieniem formularz PIT 37, to może skorzystać z programów dostępnych w sieci i wysłać dokument np. przy pomocy e-deklaracji. Bez wychodzenia z domu, bez opłaty dla biur księgowych, tak właśnie powinno wyglądać nasze rozliczenie podatkowe. To już jest możliwe.


PIT 37 druk posiada również załączniki, o których warto pamiętać. Pierwszym jest PIT/D, który jest załącznikiem o charakterze budowlanym. Jest to spowodowane tym, że w tej deklaracji podatkowej zawieramy informacje o odliczeniu wydatków mieszkaniowych za rok, w którym się rozliczamy. Małżonkowie, którzy są w separacji, załącznik do PIT-37 D składają osobno, niezależnie od tego, czy poprzednie PIT-y składali razem czy nie. Jeśli w separacji nie są, to w swoich załącznikach do PIT-a sami podejmują decyzję, kto jaką sumę odlicza. Innym, równie ważnym załącznikiem do deklaracja PIT 37 formularz, jest PIT/2K. Ten załącznik to inaczej oświadczenie o wysokości wydatków, które związane są z inwestycjami mieszkaniowymi. Kolejnym, ważnym załącznikiem do deklaracji podatkowej formularz PIT-37, jest tak zwany PIT/O. Jeśli jest coś, czego w PIT rocznym nie odliczamy, to można, jeśli jest taka możliwość, wliczyć właśnie w ten załącznik. Warto jednak dokładnie zapoznać się z tym, co w ten załącznik można wliczyć. Małżeństwo może tę deklarację składać razem lub osobno, zależy od danej sytuacji między małżonkami, a także uwarunkowaniami związanymi z innymi deklaracjami PIT-ów. 

Pobierz formularz PIT 37 2017 w formacie PDF:

pit-37i-2009

 
PIT 36 formularz 2017 - pobierz pit-36 druk - formularz PIT36

Opis PIT 36 formularz

 Przejdziemy teraz do kolejnej deklaracji podatkowej, mianowicie do PIT 36 druk. Tutaj także zatrzymamy się na chwilę, aby opisać, dla kogo i po co jest wspomniana już deklaracja. Formularz PIT 36 jest dla tych podatników, którzy opodatkowali swoje dochody w sposób indywidualny, ale także razem, z dochodami małżonka. Można także rozliczyć się (jeśli nie posiadamy małżonka a dziecko) tak jak osoby samotne, wychowujące dziecko. Druk PIT-36 przeznaczony jest dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą, ale taką, która nie miała charakteru rolniczego. Ponadto nieistotne jest, czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej mieli inne dochody (inne źródła). Druk PIT36 przeznaczona jest również dla osób, które czerpią dochody z dzierżawy (lub najmu, podnajmu, poddzierżawy, i innych o takim charakterze). Dotoczy ona także emerytów i rencistów, ale także osób otrzymujących wynagrodzenie ze źródeł zagranicznych. Co ważne i o czym trzeba pamiętać, to fakt, że nawet jeśli wypełnimy PIT 37 druk, to musimy wypełnić formularz PIT 36, gdy jesteśmy zobowiązani doliczyć do swoich dochodów, dochody małoletnich dzieci. PIT-36 powinni wypełnić także ci, którzy korzystali z tak zwanego kredytu podatkowego (mowa tutaj o zwolnieniu na mocy art. 44 ust. 7a ustawy o PIT). Trzeba wiedzieć, że druk PIT 36 nie składa się łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, kiedy uzyskujemy przychody opodatkowane na PIT-28, PIT-36L i podatkiem tonażowym.  

Ściągnij formularz PIT 36 2017 w PDF:

pit-36i-2009

 

 PIT 36l druk, formularz PIT 36l pdf, druk PIT-36l 2017

Opis druk PIT 36L:

Przejdziemy teraz do PIT 36L druk, który nieco różni się od opisywanego wyżej PIT-36. Ta deklaracja podatkowa dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy (19%). Istotne jest, że tę deklarację wypełnia osoba, która rozlicza się w sposób samodzielny. Dlatego też niemożliwe jest rozliczenie się w tej deklaracji podatkowej z dzieckiem czy wspólnie z małżonkiem. Osoby, które rozliczają się z formularz PIT 36L, nie mogą skorzystać z pomniejszenia swojego podatku o 1%, które przekazywane jest na działalność organizacji publicznych. Takie osoby mogą jedynie odliczyć składki ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotne). Ważne jest to, że osoby wypełniające PIT-36 druk, nie mogą korzystać z wielu przywilejów, czyli ulg i odliczeń. Jeśli ktoś dokładnie chce zapoznać się z tą kwestią, może skorzystać z odpowiedniej ustawy o PIT.

Pobierz druk PIT 36L 2017 w PDF:

pit-36li-2009

 

Formularz PIT 38 2017 - deklaracja PIT-38 2017 - druk PIT38 2017

Opis formularza PIT 38 2017:

Kolejnym rodzajem deklaracji podatkowej jest druk PIT-38. Ta deklaracja przeznaczona jest dla osób, które w mijającym roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zdobycia papierów wartościowych, ale także pożyczonych papierów wartościowych. Na tym nie koniec, bo formularz PIT 38 zobowiązuje do rozliczenia się z udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną. Należy pamiętać, że ten druk PIT dotyczy również objęcia udziałów (czyli znanych wszystkim akcji). Mowa o spółkach, które posiadają osobowość prawną. Jak PIT-38 wypełniają małżonkowie? Osobno. Ponadto nie wypełniamy tej deklaracji w sytuacjach, gdy posiadamy kapitał pieniężny, którego podatek pobierany jest przez płatnika (ryczałtem). Chodzi tu wszelkiego typu lokaty bankowe. Musimy pamiętać, że przy wypełnianiu PIT-38, należy wypełnić również PIT-8C. Jednak jego brak nie będzie problemem, bo najważniejszą sprawa jest założenie deklaracji podatkowej PIT 38 druk. Warto zwrócić uwagę także na pewną kwestię, dotyczącą osób (podatników), którzy nie posiadają na terytorium naszego kraju miejsce zamieszkania. Powoduje to, że obowiązek podatkowy ma charakter ograniczony. Jeśli takie osoby osiągnęły w mijającym roku podatkowym dochody ze źródeł, które funkcjonują na terenie Rzeczpospolitej, a mają zamiar wyjechać z Polski przed dniem 2 maja 2018 r., powinny złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Polski. To dość istotne, szczególnie, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zwiększyła się swoboda poruszania, a przy tym komplikacje podatkowe z racji wyjazdów poza granicę. Jeśli ktoś chce zagłębić się w tę kwestię, a nie uzyskał pełnej wiedzy na temat PIT 38 formularz, powinien zajrzeć do ustawy o PIT. Jeśli jesteśmy jeszcze przy wspomnianym PIT 38 druk, to należy nieco rozszerzyć kwestię PIT-8C. Podatnik, który nazwany może być inwestorem, powinien otrzymać od biura maklerskiego (jeśli posiada tam swój rachunek inwestycyjny) właśnie wspomnianą deklarację PIT-8C. Warto o tym pamiętać.

Pobierz PIT 38 druk PDF:

pit-38i-2009


PIT 39 druk, formularz PIT 39 2017, druk PIT-39 w pdf

Opis PIT 39 formularz 2017:

Ostatnim PIT-em, o którym napiszemy kilka słów, będzie deklaracja podatkowa PIT 39 druk. Ważne, żeby wiedzieć, ze wspomniana deklaracja jest nowością. Otóż to zeznanie przeznaczone jest dla tych osób (podatników), którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody z racji odpłatnego zbycia nieruchomości, a także praw majątkowych, które zostały nabyte (lub też wybudowane) po dniu 31.12.2008 r. Konkretne zasady dotyczące tego PIT-a możemy znaleźć w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musimy pamiętać, że podstawą opodatkowania jest dochód, który uzyskujemy ze sprzedaży. Deklarację podatkową składamy w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia 2018 r. Osoby, które nie mieszkają na terenie Rzeczpospolitej, a czerpali dochody z wyżej wymienionych czynności, powinni złożyć swoje zeznanie podatkowe jeszcze przed swoim wyjazdem z Polski. Pamiętajmy, że tam, gdzie zostawiamy w rubrykach wolne miejsce, urząd skarbowy przyjmie, że wpisaliśmy tam 0. Są jednak pozycje, które bezwzględnie należy wypełnić, a mowa tutaj między innymi o Numerze Identyfikacji Podatkowej, czyli znanym nam NIP-ie. Jeśli ktoś nie posiada NIP-u, powinien do PIT-a dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne, czyli formularz NIP. 

Pobierz PIT 39 druk w PDF:

pit-39i-2009

 

Pamiętajmy, że pod koniec każdej deklaracji podatkowej należy złożyć podpis podatnika lub pełnomocnika. Jeśli pełnomocnik podpisze druk PIT, to podatnik jest z tego obowiązku zwolniony. Jeśli ktoś ma wątpliwości w sprawie wypełniania deklaracji podatkowych, może zwrócić się do Krajowej Informacji Podatkowej. Jeśli mamy indywidualne sytuacje, wtedy warto odwiedzić urząd skarbowy, który powinien udzielić nam potrzebnych informacji. W razie wątpliwości możemy również skorzystać ze strony Ministerstwa Finansów. Dla tych, którzy potrzebują szczegółowych informacji, a nie mają ochoty dzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej, ani chodzić do urzędu skarbowego, możliwe jest zajrzenie do ustawy o PIT, w której to znajdziemy wszystkie potrzebne nam informacje. Dodatkowo każdy PIT zawiera instrukcję. Osoby, które korzystają z programów do wypełniania deklaracji podatkowych (Program Pity 2017), mogą liczyć na pomoc programu, który zawiera komentarze do deklaracji podatkowych. Nie musimy się również martwić o takie elementy, jak podliczanie wszelkich wartości matematycznych, gdyż tym także zajmie się program. Osoby, które nie maja ochoty wybierać się do Urzędu Skarbowego ze swoją deklaracją, mogą wysłać swoje zeznanie przy pomocy e-deklaracji. Nie potrzebujemy do tego podpisu elektrycznego, co ułatwia zadanie.


Musimy także pamiętać o tym, by wypełniać wskazane załączniki. Niekiedy ich brak może spowodować, że urząd skarbowy będzie miał obiekcje do naszego zeznania i będziemy musieli wnosić do niego poprawki. Najczęściej Polacy rozliczają się przy pomocy PIT 37 druk, jednak wszystkie pozostałe są równie ważne. Deklaracje możemy pobrać z Internetu w formacie np. PDF. Jeśli korzystamy z programu do wypełniania deklaracji, wtedy formularze mamy gotowe i bez żadnych problemów możemy je wydrukować, by następnie zanieść do urzędu skarbowego.

Tutaj pobierzesz aktywny formularz druk pit 37 pit 36 pit 36L pit 38 pit 39 w formatach PDF i XLS

Druki PIT 2018 pdf nieaktywne, przeznaczone do wydruku i wypełnienia długopisem ręcznie

 

Aktywne druki PIT 2018 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, automatycznie obliczające i weryfikujące wpisane kwoty

Formularze PIT 2017. PIT 37 druk, PIT 36, PIT 36l, PIT 38, PIT 39

Formularze PIT 2017 - druki PIT - interaktywny formularz PIT - PITY 2017 formularze - deklaracje PIT do pobrania

Nadchodzi czas rozliczenie podatkowe 2017 i dla większości polaków czas na rozliczenie pit 37 druk. Można stwierdzić, że jest to rytuał, który powtarza się każdego roku o tej samej porze. Nie każdy jednak wie, co i jak powinien wypełnić, aby uregulować swoje sprawy z Urzędem Skarbowym. Warto jednak zapoznać się z ofertą, którą daje nam sieć internetowa (aktywne druki, programy do PIT-ów czy wysyłanie e-deklaracji). Wszystko to wpływa na naszą wygodę, a także zminimalizowanie kosztów. Jak wiemy, rozliczenie polega na wypełnieniu różnych druków, zaczynając od PIT 37 druk przez PIT 36, PIT 36L, PIT 38 oraz PIT 39. Nie każdy wie, który druk go dotyczy. Dlatego też należy w kilku zdaniach tę kwestię wyjaśnić.

 

Interaktywny PIT 37 druk, pobierz PIT 37 formularz w PDF

Opis PIT 37 druk 2017:

 Najczęściej wypełnianym zeznaniem podatkowym wśród Polaków jest PIT 37 druk. Dla kogo jest formularz PIT-37? Jest to deklaracja podatkowa przeznaczona dla tych podatników, którzy w mijającym już roku otrzymali dochód z tytuły wynagrodzenia. Dotyczy to również osób, które realizowały umowę zlecenie czy pełniły obowiązki społeczne czy zasiadały w radach nadzorczych. Przy deklaracji PIT37 powinni zatrzymać się również emeryci, a także renciści. Dochodzą tutaj także zasiłki i świadczenia przedemerytalne, o których często się zapomina. PIT-37 dotyczy również wszelkiego rodzaju twórców, czyli dziennikarzy i pisarzy, a także inne osoby, które czerpią przychody z racji posiadania praw autorskich czy praw majątkowych (chyba, że ich nie posiadają). Jeśli ktoś jest studentem i otrzymuje stypendia, to również ten fakt jest wliczany do deklaracji podatkowej. Urząd Skarbowy w tym dokumencie dopomina się również o tych, którzy czerpią zyski z umowy aktywizacyjnej. Jeśli ktoś jest szerzej zainteresowany kwestią deklaracji podatkowej PIT-37 druk za rok 2017 powinien zajrzeć w ustawę, która reguluje te kwestie. Znajdziemy w niej informacje (szczegółowe) na temat tego, kto powinien wypełnić właśnie ten rodzaj PIT-a. Jeśli ktoś jest zainteresowany osobistym wypełnieniem formularz PIT 37, to może skorzystać z programów dostępnych w sieci i wysłać dokument np. przy pomocy e-deklaracji. Bez wychodzenia z domu, bez opłaty dla biur księgowych, tak właśnie powinno wyglądać nasze rozliczenie podatkowe. To już jest możliwe.


PIT 37 druk posiada również załączniki, o których warto pamiętać. Pierwszym jest PIT/D, który jest załącznikiem o charakterze budowlanym. Jest to spowodowane tym, że w tej deklaracji podatkowej zawieramy informacje o odliczeniu wydatków mieszkaniowych za rok, w którym się rozliczamy. Małżonkowie, którzy są w separacji, załącznik do PIT-37 D składają osobno, niezależnie od tego, czy poprzednie PIT-y składali razem czy nie. Jeśli w separacji nie są, to w swoich załącznikach do PIT-a sami podejmują decyzję, kto jaką sumę odlicza. Innym, równie ważnym załącznikiem do deklaracja PIT 37 formularz, jest PIT/2K. Ten załącznik to inaczej oświadczenie o wysokości wydatków, które związane są z inwestycjami mieszkaniowymi. Kolejnym, ważnym załącznikiem do deklaracji podatkowej formularz PIT-37, jest tak zwany PIT/O. Jeśli jest coś, czego w PIT rocznym nie odliczamy, to można, jeśli jest taka możliwość, wliczyć właśnie w ten załącznik. Warto jednak dokładnie zapoznać się z tym, co w ten załącznik można wliczyć. Małżeństwo może tę deklarację składać razem lub osobno, zależy od danej sytuacji między małżonkami, a także uwarunkowaniami związanymi z innymi deklaracjami PIT-ów. 

Pobierz formularz pit 37 2017 w formacie PDF:

Deklaracja pit 37 2009 PDF

 
PIT 36 formularz 2017 - pobierz pit-36 druk - formularz PIT36

Opis PIT 36 formularz

 Przejdziemy teraz do kolejnej deklaracji podatkowej, mianowicie do PIT 36 druk. Tutaj także zatrzymamy się na chwilę, aby opisać, dla kogo i po co jest wspomniana już deklaracja. Formularz pit 36 jest dla tych podatników, którzy opodatkowali swoje dochody w sposób indywidualny, ale także razem, z dochodami małżonka. Można także rozliczyć się (jeśli nie posiadamy małżonka a dziecko) tak jak osoby samotne, wychowujące dziecko. Druk PIT-36 przeznaczony jest dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą, ale taką, która nie miała charakteru rolniczego. Ponadto nieistotne jest, czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej mieli inne dochody (inne źródła). Druk PIT36 przeznaczona jest również dla osób, które czerpią dochody z dzierżawy (lub najmu, podnajmu, poddzierżawy, i innych o takim charakterze). Dotoczy ona także emerytów i rencistów, ale także osób otrzymujących wynagrodzenie ze źródeł zagranicznych. Co ważne i o czym trzeba pamiętać, to fakt, że nawet jeśli wypełnimy PIT 37 druk, to musimy wypełnić formularz PIT 36, gdy jesteśmy zobowiązani doliczyć do swoich dochodów, dochody małoletnich dzieci. PIT-36 powinni wypełnić także ci, którzy korzystali z tak zwanego kredytu podatkowego (mowa tutaj o zwolnieniu na mocy art. 44 ust. 7a ustawy o PIT). Trzeba wiedzieć, że druk PIT 36 nie składa się łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, kiedy uzyskujemy przychody opodatkowane na PIT-28, PIT-36L i podatkiem tonażowym.  

Ściągnij formularz pit 36 2017 w PDF:

Deklaracja pit 36 2009 PDF

 

 PIT 36l druk, formularz pit 36l pdf, druk pit-36l 2017

Opis druk PIT 36L:

Przejdziemy teraz do PIT 36L druk, który nieco różni się od opisywanego wyżej PIT-36. Ta deklaracja podatkowa dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy (19%). Istotne jest, że tę deklarację wypełnia osoba, która rozlicza się w sposób samodzielny. Dlatego też niemożliwe jest rozliczenie się w tej deklaracji podatkowej z dzieckiem czy wspólnie z małżonkiem. Osoby, które rozliczają się z formularz PIT 36L, nie mogą skorzystać z pomniejszenia swojego podatku o 1%, które przekazywane jest na działalność organizacji publicznych. Takie osoby mogą jedynie odliczyć składki ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotne). Ważne jest to, że osoby wypełniające PIT-36 druk, nie mogą korzystać z wielu przywilejów, czyli ulg i odliczeń. Jeśli ktoś dokładnie chce zapoznać się z tą kwestią, może skorzystać z odpowiedniej ustawy o PIT.

Pobierz druk pit 36L 2017 w PDF:

Deklaracja pit 36L 2009 PDF

 

Formularz PIT 38 2017 - deklaracja PIT-38 2017 - druk PIT38 2017

Opis formularza PIT 38 2017:

Kolejnym rodzajem deklaracji podatkowej jest druk PIT-38. Ta deklaracja przeznaczona jest dla osób, które w mijającym roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zdobycia papierów wartościowych, ale także pożyczonych papierów wartościowych. Na tym nie koniec, bo formularz PIT 38 zobowiązuje do rozliczenia się z udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną. Należy pamiętać, że ten druk PIT dotyczy również objęcia udziałów (czyli znanych wszystkim akcji). Mowa o spółkach, które posiadają osobowość prawną. Jak PIT-38 wypełniają małżonkowie? Osobno. Ponadto nie wypełniamy tej deklaracji w sytuacjach, gdy posiadamy kapitał pieniężny, którego podatek pobierany jest przez płatnika (ryczałtem). Chodzi tu wszelkiego typu lokaty bankowe. Musimy pamiętać, że przy wypełnianiu PIT-38, należy wypełnić również PIT-8C. Jednak jego brak nie będzie problemem, bo najważniejszą sprawa jest założenie deklaracji podatkowej PIT 38 druk. Warto zwrócić uwagę także na pewną kwestię, dotyczącą osób (podatników), którzy nie posiadają na terytorium naszego kraju miejsce zamieszkania. Powoduje to, że obowiązek podatkowy ma charakter ograniczony. Jeśli takie osoby osiągnęły w mijającym roku podatkowym dochody ze źródeł, które funkcjonują na terenie Rzeczpospolitej, a mają zamiar wyjechać z Polski przed dniem 2 maja 2018 r., powinny złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Polski. To dość istotne, szczególnie, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zwiększyła się swoboda poruszania, a przy tym komplikacje podatkowe z racji wyjazdów poza granicę. Jeśli ktoś chce zagłębić się w tę kwestię, a nie uzyskał pełnej wiedzy na temat PIT 38 formularz, powinien zajrzeć do ustawy o PIT. Jeśli jesteśmy jeszcze przy wspomnianym PIT 38 druk, to należy nieco rozszerzyć kwestię PIT-8C. Podatnik, który nazwany może być inwestorem, powinien otrzymać od biura maklerskiego (jeśli posiada tam swój rachunek inwestycyjny) właśnie wspomnianą deklarację PIT-8C. Warto o tym pamiętać.

Pobierz pit 38 druk PDF:

Deklaracja pit 38 2009 PDF


PIT 39 druk, formularz pit 39 2017, druk PIT-39 w pdf

Opis PIT 39 formularz 2017:

Ostatnim PIT-em, o którym napiszemy kilka słów, będzie deklaracja podatkowa PIT 39 druk. Ważne, żeby wiedzieć, ze wspomniana deklaracja jest nowością. Otóż to zeznanie przeznaczone jest dla tych osób (podatników), którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody z racji odpłatnego zbycia nieruchomości, a także praw majątkowych, które zostały nabyte (lub też wybudowane) po dniu 31.12.2008 r. Konkretne zasady dotyczące tego PIT-a możemy znaleźć w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musimy pamiętać, że podstawą opodatkowania jest dochód, który uzyskujemy ze sprzedaży. Deklarację podatkową składamy w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia 2018 r. Osoby, które nie mieszkają na terenie Rzeczpospolitej, a czerpali dochody z wyżej wymienionych czynności, powinni złożyć swoje zeznanie podatkowe jeszcze przed swoim wyjazdem z Polski. Pamiętajmy, że tam, gdzie zostawiamy w rubrykach wolne miejsce, Urząd Skarbowy przyjmie, że wpisaliśmy tam 0. Są jednak pozycje, które bezwzględnie należy wypełnić, a mowa tutaj między innymi o Numerze Identyfikacji Podatkowej, czyli znanym nam NIP-ie. Jeśli ktoś nie posiada NIP-u, powinien do PIT-a dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne, czyli formularz NIP. 

Pobierz pit 39 druk w PDF:

Deklaracja pit 39 2009 PDF

 

Pamiętajmy, że pod koniec każdej deklaracji podatkowej należy złożyć podpis podatnika lub pełnomocnika. Jeśli pełnomocnik podpisze druk PIT, to podatnik jest z tego obowiązku zwolniony. Jeśli ktoś ma wątpliwości w sprawie wypełniania deklaracji podatkowych, może zwrócić się do Krajowej Informacji Podatkowej. Jeśli mamy indywidualne sytuacje, wtedy warto odwiedzić Urząd Skarbowy, który powinien udzielić nam potrzebnych informacji. W razie wątpliwości możemy również skorzystać ze strony Ministerstwa Finansów. Dla tych, którzy potrzebują szczegółowych informacji, a nie mają ochoty dzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej, ani chodzić do Urzędu Skarbowego, możliwe jest zajrzenie do ustawy o PIT, w której to znajdziemy wszystkie potrzebne nam informacje. Dodatkowo każdy PIT zawiera instrukcję. Osoby, które korzystają z programów do wypełniania deklaracji podatkowych (Program Pity 2017), mogą liczyć na pomoc programu, który zawiera komentarze do deklaracji podatkowych. Nie musimy się również martwić o takie elementy, jak podliczanie wszelkich wartości matematycznych, gdyż tym także zajmie się program. Osoby, które nie maja ochoty wybierać się do Urzędu Skarbowego ze swoją deklaracją, mogą wysłać swoje zeznanie przy pomocy e-deklaracji. Nie potrzebujemy do tego podpisu elektrycznego, co ułatwia zadanie.


Musimy także pamiętać o tym, by wypełniać wskazane załączniki. Niekiedy ich brak może spowodować, że Urząd Skarbowy będzie miał obiekcje do naszego zeznania i będziemy musieli wnosić do niego poprawki. Najczęściej Polacy rozliczają się przy pomocy PIT 37 druk, jednak wszystkie pozostałe są równie ważne. Deklaracje możemy pobrać z Internetu w formacie np. PDF. Jeśli korzystamy z programu do wypełniania deklaracji, wtedy formularze mamy gotowe i bez żadnych problemów możemy je wydrukować, by następnie zanieść do Urzędu Skarbowego.