Rozliczenie podatkowe 2017

Ulga meldunkowa w PIT 37


PIT 37 jest formularzem, który umożliwia rozliczenie roczne oraz skorzystanie z ulg podatkowych. Aby skorzystać z preferencji przy rozliczeniu należy spełnić określone kryteria. Najlepiej PIT 2017 formularz wypełnić oraz wysłać za pośrednictwem Internetu. PITy 2017 program zawiera szczegółowe i rzetelne informacje, między innymi instrukcję wypełniania PITu 37, która krok po kroku wskazuje jak postępować z wybranymi rodzajami dochodów oraz możliwymi ulgami.

 

Bardzo preferencyjnym rodzajem corocznego rozliczenia jest skorzystanie z ulgi meldunkowej. Dotyczy ona nie tylko przychodów, które są uzyskiwane ze sprzedaży danego budynku, ale również gruntu, na terenie którego budynek stoi. Takie ustalenia są bardzo przychylne dla podatników, którzy będą korzystać z ulgi, ponieważ mają szansę uzyskać znacznie większe kwoty odliczenia niż w przypadku nie skorzystania z preferencji.

 

Rozliczenie podatkowe może ujmować nie tylko samą nieruchomość, która podlega sprzedaży, ale również grunty, które stanowią jej nieodzowną część. Naczelny Sąd Administracyjny jasno wykazał, że grunty oraz stojące na nich budynki stanowią całość nieruchomości - w tym znaczeniu nie mogą być one przedmiotem osobnej sprzedaży. Analogicznie rzecz ujmując ulga nie może obejmować odrębnie tylko jednej z części składowych nieruchomości.

 

Ulga meldunkowa przysługuje tym podatnikom, którzy sprzedają domy lub mieszkania, zakupione w latach 2007-2008. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest fakt zameldowania, na zasadach pobytu stałego, w budynku, lub też w mieszkaniu, przez okres nie krótszy aniżeli 12 miesięcy przed samą datą sprzedaży.