Rozliczenie podatkowe 2017

Ulgi podatkowe na spłatę odsetek od kredytu w rozliczeniu PIT 2017

 

Ulga odsetkowa dotycząca kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe już nie istnieje, oznacza to, że nie ma możliwości nabycia do niej praw. Nadal jednak, niektórzy podatnicy mają prawo z niej korzystać. Taka sytuacja wynika z istnienia tak zwanych praw nabytych – jeżeli nabyliśmy prawo do ulgi, gdy była ona przyznawana, w dalszym ciągu możemy uwzględniać ją w PIT za 2017 rok, a także w latach kolejnych (jednak nie dłużej niż do 2027 roku).

 

Najprostszym sposobem na rozliczenie ulgi odsetkowej, jest skorzystanie z podatki 2017 program, przy pomocy, którego wypełnimy wszystkie niezbędne formularze podatkowe, również załącznik PIT/D, który powinniśmy złożyć wraz z zeznaniem.

 

Rozliczenie PIT może zawierać ulgę odsetkową wtedy, gdy podatnik zaciągnął w latach 2002-2006 kredyt na cele mieszkaniowe. Dochód można pomniejszyć także o odsetki od kredytu refinansowanego, który został zaciągnięty po roku 2006 na spłatę, otrzymanego wcześniej, kredytu mieszkaniowego. Od dochodu podatnika, można odjąć jedynie te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone. W celu dokonania odliczenia, konieczne jest posiadanie zaświadczenia od instytucji kredytowej, w którym wyszczególniona została kwota odsetek zapłaconych w ciągu roku.

 

Ulga odsetkowa jest ulgą limitowaną, a o tym jaką kwotę odsetek można odliczyć, decyduje rok zakończenia inwestycji. Co roku ustalana jest maksymalna wysokość kredytu, od której odsetki mogą być przedmiotem ulgi. Jeżeli nasza inwestycja została zakończona w 2009 roku- będzie nas obowiązywał limit z 2009 roku, jeżeli w 2017- powinniśmy uwzględnić limit z 2017 roku.

W poniższej tabeli zestawione zostały limity kredytu, obowiązujące dla poszczególnych lat:

 

 

Rok zakończenia inwestycji

Limit kredytu

2002 – 2007

189 000 zł

2008

212 870 zł

2009

243 460 zł

2010

264 810 zł

2011

325 990 zł

2017

279 160 zł