Rozliczenie podatkowe 2017

Wynajem pokoi – zasady opodatkowana dochodu

w rozliczeniu rocznym 2017

 

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób opodatkować wynajem pokoi. Trzeba mieć na uwadze, że wynajem może, ale nie musi podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O konieczności opłacenia podatku oraz o sposobie jego naliczania, decyduje charakter prowadzenia wynajmu. Możemy wyróżnić:

  • wynajem prowadzony w ramach działalności gospodarczej (np. przez hotele, motele i pensjonaty),

  • długoterminowy wynajem pokoi w mieszkaniu/domu, który nie jest przedmiotem działalności podatnika,

  • krótkoterminowy wynajem pokoi w okresie letnim, prowadzony przez właścicieli nieruchomości znajdujących się w miejscowościach wypoczynkowych.

Aby wiedzieć w przypadku, jakiego rodzaju wynajmu należy złożyć rozliczenie roczne 2017, a także w jaki sposób należy odprowadzać podatek, warto zapoznać się z dalszą częścią artykułu.

 

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika obejmuje usługi hotelarsko-noclegowe, konieczne jest opłacanie podatku dochodowego. W zależności od wybranego sposobu opodatkowania, będzie to podatek liniowy lub podatek naliczany zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Terminowe rozliczenie są z urzędem skarbowym z osiągniętego w trakcie roku dochodu stanowi obowiązek podatnika, a niezłożenie deklaracji rocznej może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Należy pamiętać, że w omawianym przypadku, dochód nie jest osiągany za pośrednictwem płatnika, dlatego nie jest możliwe rozliczenie na formularzu PIT-37.

 

Wiele osób uzyskuje dodatkowe przychody wskutek długookresowego wynajmu pokoi w posiadanej przez siebie nieruchomości. W większości przypadków wynajmujący w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi działalność w innym zakresie. Niestety nie oznacza to, że obowiązek zapłacenia podatku od wynajmu nie istnieje. Poza rozliczeniem się z fiskusem z dochodów z najmu, w trakcie roku podatkowego trzeba pamiętać także o opłacaniu comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy naliczanych w takiej sytuacji na zasadach ogólnych. Jeżeli pozostałe dochody podatnika są osiągane za pośrednictwem płatnika (np. w wyniku umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), w przypadku, których należy wypełnić druki PIT 37, konieczność uwzględnienia dochodów z najmu spowoduje zmianę formularza na PIT-36.

 

Specjalnym przypadkiem wynajmu pokoi, jest prowadzenie działalności agroturystycznej, a także wynajem kwater wakacyjnych. Bardzo istotne jest tutaj rozróżnienie agroturystyki od wynajmu pokoi w miejscowościach turystycznych. Za działalność agroturystyczną uznawane jest wynajmowanie pokoi w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które zlokalizowane są na terenach wiejskich. Poza wynajmem działalność może obejmować również: wyżywienie gości przebywających w gospodarstwie, także dostarczanie wczasowiczom atrakcji mających na celu urozmaicenie pobytu na wsi (np. jazda konna, przejażdżki bryczką, ogniska, kuligi). Wynajmowanie kwater nad morzem/w górach/nad jeziorem w większości przypadków nie może zostać zakwalifikowane jako agroturystyka.

 

Dochody osiągane w wyniku prowadzenia agroturystyki podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, pod warunkiem posiadania w gospodarstwie maksymalnie pięciu pokoi. Zwolnienie obejmuje zyski z wynajmu, a także zyski ze sprzedaży posiłków. Należy jednak pamiętać, że wszystkie zyski pochodzące z pozostałych usług oferowanych gościom, podlegają opodatkowaniu. Zwolnienie to nie obejmuje kwater turystycznych, których właściciele muszą obowiązkowo zapłacić podatek. Możliwy jest wybór preferencyjnej formy opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Aby móc z niej skorzystać, trzeba w odpowiednim terminie, złożyć w urzędzie skarbowym formularz potwierdzający wybór tego sposobu naliczania podatku. Brak oświadczenia o wyborze ryczałtu, spowoduje konieczność opłacenia podatku na zasadach ogólnych.