Rozliczenie podatkowe 2017

Ulga na leki w Picie 37

 

Rozliczenie podatkowe 2017 i PIT 37 druk wcale nie musi stanowić przykrego obowiązku i być takie skomplikowane jak większość myśli. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie, czyli znajomość zasad wypełniania poszczególnych formularzy, a także orientacja w tematyce ulg z jakich można skorzystać. Warto w tym celu skorzystać z pomocnych aplikacji komputerowych, takich jak PITy 2017 program.

 

Formularz PIT 37 przeznaczony jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, a źródła ich dochodów położone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej, np. z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy;
 • emerytur lub rent krajowych;
 • świadczeń przedemerytalnych;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendiów;
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Osoby wypełniające PIT 37 druk mogą skorzystać z różnych ulg w tym z ulgi na leki, która pozwala odliczyć od dochodu m.in. wydatki za zakup leków poniesione w roku podatkowym. Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające jeden z następujących dokumentów:

1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach;

2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną;

3) orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Do skorzystania z ulgi na leki maję tez prawo te osoby, które utrzymują następujące osoby niepełnosprawne:

 • małżonka,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbów,
 • rodziców,
 • rodziców małżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę,
 • zięciów i synowe
jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

 

Odliczyć od dochodu można tylko te wydatki na lekarstwa, które zlecił lekarz specjalista. W zaświadczeniu muszą być zawarte zalecenia lekarza, o konieczności stałego lub czasowego stosowania leków. Ważne jest, aby posiadać dokumenty, które potwierdzają wysokość poniesionych kosztów, np. faktur y VAT z apteki. Podatnik, który dokonuje odliczenia na siebie i np. na współmałżonka, czy swoje niepełnosprawne dziecko, musi stosować odrębny limit w każdym przypadku.

 

Jeżeli jeden podatnik dokonuje odliczenia na siebie i na np. swojego małżonka czy niepełnosprawne dziecko, to w każdym przypadku stosuje odrębny limit:

 • limit wydatków ponad 100 zł na leki dla siebie
 • limit wydatków ponad 100 zł na leki dla niepełnosprawnej żony na jego utrzymaniu
 • limit wydatków ponad 100 zł na leki dla niepełnosprawnego dziecka na jego utrzymaniu

 

Zdarzają się jednak takie sytuacje, że niektóre wydatki nie zostają uznane przez urząd skarbowy za objęte ulgą na leki, np. w przypadku produktów, które nie są zarejestrowane w Polskim Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno odliczeniu nie podlegają produkty bezglutenowe, gdyż zaliczane są do kategorii żywności, nie leków. Nie uwzględnia się do odliczenia również wydatków na zakup urządzeń do podawania tego jedzenia, jeżeli nie odbywa się to doustnie (cewniki, igły itp.).

 

Przed wypełnieniem PITu formularzu warto zaczerpnąć informacji w jaki sposób możemy się rozliczać. Zarówno niezbędne informacje, jak i formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, czy na stronach, z których można pobrać darmowe programy do wypełniania PITów jak np. PIT 2017 program.