Rozliczenie podatkowe 2017

Z jakich ulg nie skorzystamy w rozliczeniu PIT za 2017 rok

 

Obecny rząd zdecydował się na wprowadzenie znacznych zmian w ulgach podatkowych. W związku z dużym szumem medialnym, jaki wywołały owe zmiany, podatnicy mają wątpliwości, czy będą one obowiązywały rozliczenie PIT za 2017 rok, czy też nie. Na szczęście zmiany zostaną wprowadzone dopiero w 2018 roku, co oznacza, że elektroniczne rozliczenie PIT, przy pomocy programu podatki 2017, składamy na obowiązujących dotychczas zasadach.

 

Odliczyć możemy następujące ulgi:

  • ulgę prorodzinną,

  • ulgę dla twórców,

  • ulgę internetową,

  • ulgę rehabilitacyjną,

  • ulgę na nowe technologię (tylko przedsiębiorcy).

Możliwe jest także skorzystanie z ulg, przysługujących podatnikom na zasadzie praw nabytych:

  • ulgi budowlanej,

  • ulgi mieszkaniowej,

  • ulgi odsetkowej.

Wszystkie wymienione ulgi rozliczymy w bardzo prosty sposób przy pomocy programu PIT 2017. Jest to aplikacja komputerowa, którą możemy pobrać z Internetu. Darmowy PIT 2017 umożliwi nam również wysłanie rozliczenia rocznego w formie elektronicznej.

 

Zmiany w ulgach podatkowych, które mają wejść w życie w 2018 roku, mają dotyczyć trzech ulg: ulgi na Internet, ulgi dla twórców oraz ulgi prorodzinnej. Wszystkie zmiany proponowane przez rząd, zostaną omówione w poniższych akapitach.

 

Ulga internetowa zostanie zlikwidowana całkowicie, nie będzie możliwe odliczenie wydatków ponoszonych na użytkowanie sieci internetowej w żadnym wymiarze. Likwidacja owej ulgi jest uzasadniana faktem, że nie spełnia już ona swojej funkcji. Celem wprowadzenia ulgi internetowej było stymulowanie społeczeństwa do korzystania z Internetu. Ulga miała umożliwić dostęp do sieci internetowej także tym osobom, których nie było na to stać. Korzystanie z ulgi powodowało obniżenie zobowiązania podatkowego. Mieliśmy zatem do czynienia z przeniesieniem wydatków, które musiałyby być przekazane urzędowi skarbowemu w związku z należnym podatkiem, na rzecz dostępu do Internetu. Ponieważ na przestrzeni lat dostęp do Internetu stał się powszechny, a koszty jego użytkowania znacznie zmalały, uznano, że dalsza możliwość korzystania z ulgi jest bezpodstawna.

 

Ulga dla twórców nie ulegnie całkowitej likwidacji, jednak korzystanie z niej zostanie ograniczone. Obecnie twórcom przysługuje prawo do odliczenia 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku wszystkich umów, które wiążą się z przekazaniem przez twórcę praw autorskich. Możliwość korzystania z takiej ulgi wynika z trudności w ocenie jaką wartość mają przekazywane przez twórcę prawa autorskie. Ograniczenie, które zostanie wprowadzone, umożliwi twórcom odliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów jedynie do momentu, w którym ich przychody znajdują się w pierwszym progu podatkowym (do 85 528 zł). Dla wszystkich przychodów ponad tę kwotę koszty uzyskania przychodów będą naliczane na zwyczajnych zasadach.

 

Ostatnią ulgą, w przypadku, której mają być wprowadzone zmiany, jest ulga prorodzinna. Reforma ulgi prorodzinnej ma obejmować dwie zmiany:

  • zwiększenie progu przychodów, do którego można korzystać z ulgi – dotychczas ulgę mogły odliczyć jedynie te rodziny, których roczny dochód nie przekraczał 85 500 zł, nowy limit przychodu ma wynosić 112 000 zł,

  • zwiększenie limitu ulgi dla rodzin wielodzietnych – dotychczas ulga na wszystkie dzieci, niezależnie od ich liczby, była taka sama; zgodnie z proponowanymi zmianami na trzecie i każde kolejne dziecko, rodzina będzie mogła odliczyć ulgę wyższą o 50% od standardowej stawki, obejmującej pierwsze dwoje dzieci.

Celem zmian ma być zapewnienie dostępu do ulgi większej liczbie osób.