Rozliczenie podatkowe 2017

Nowe formularze PIT 2017

 


Każdy składając coroczne rozliczenie podatkowe jest ciekaw, być może pełen obaw, co do zmian, jakie rok w rok pojawiają się w procesie rozliczania podatkowego. Nie inaczej jest w tym roku – również w formularzach PIT 2017 zostały wprowadzone zmiany, niewielkie, dość łatwo przyswajalne, należy jednak się z nimi stanowczo zapoznać bądź zasięgnąć porady kogoś bardziej doświadczonego, jeżeli samemu nie czuje się na siłach w wypełnianiu PITu 2017. Wszystkie najpopularniejsze druki PIT 2017 w formie interaktywnej, oraz tradycyjnej do wydrukowania, można  znaleźć na naszej stronie www.

 

Tak więc w formularzach PIT 2017 pojawią się niewielkie kosmetyczne zmiany. Dotyczą one głównie formularzy PIT-28, PIT 37 druk, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39, a także niektórych załączników do wymienionych typów formularzy. Zmiany, jakie zostały wprowadzone, były zdaniem Ministerstwa Finansów jak najbardziej konieczne. Jest to uwarunkowane przede wszystkim tym, że 1 stycznia 2018 r. dane, jakie trzeba przedstawić w rozliczeniu podatkowym - na przykład przy przekazaniu 1% podatku na rzecz fundacji bądź na inny cel społeczny – zostały znacznie ograniczone, w porównaniu z poprzednimi latami podatkowymi. Rozpoznanie organizacji społecznej czy fundacji, jakiej pragnie się przekazać 1% podatku, odbywać się będzie wyłącznie według numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a nie poprzez podanie nazwy oraz numeru Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji. Jest to ułatwienie w całym procesie wypełniania formularzy PIT 2017, które powinno przyczynić się do zwiększenia oddawania 1% podatku na cele społeczne. Tak więc z formularza znika obecna tam dotychczas sekcja zatytułowana: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” , a także pole „Nazwa OPP”. W formularzu PIT-37 wprowadzono również kilka zmian, m.in. w pkt 2 po tytule formularza zmieniono kolejność wyrazów w taki sposób, aby opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej dotyczyło również działów specjalnych produkcji rolnej, kolejną kwestią jaka została zmieniona jest zmiana w podstawie prawnej po tytule formularza gdzie wyrazy „z 2000 r. Nr 14, poz. 176” zastąpiono wyrazami„z 2017 r. Nr 51, poz. 307”. Zmiana ta wynika, rzecz jasna, z faktu, że w Dzienniku Ustaw z 2017 r. Nr 51, poz. 307 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kolejna zmiana dotyczy części I dokumentu PIT 37 formularz, gdzie zmieniono kolejność w sekcji „Informacje uzupełniające”. W części K „Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika”, na końcu pierwszego zdania usunięto kropkę i dodano zamiast niej wyrazy „oraz oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że spełniony jest warunek przewidziany w art. 6 ust. 2a ustawy.”. Widać wobec tego, iż zmiany w formularzach PIT-37 są czysto kosmetyczne. Druk PIT-37 pozostanie wobec tych zmian merytorycznie taki sam jak rok wcześniej. Wypełnienie pitów formularzy zostanie nieco ułatwione, a w przyszłości zmiany te na pewno będą większe i będą miały na celu ułatwienie procesu wypełniania pitów 2017 druków, co w dniu dzisiejszym mimo wszystko nadal wymaga spojrzenia i sprawdzenia naszych formularzy na rok 2017 przez soecjalistę.